Αίτηση Δημοσιογραφικής Διαπίστευσης

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ οι οποίοι επιθυμούν διαπίστευση για τους εντός έδρας αγώνες όπως συμπληρώσουν την σχετική φόρμα.