Αγγελία για πρόσληψη λειτουργού μάρκετινγκ

Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο αναζητά να προσλάβει Λειτουργό Μάρκετινγκ για την ανάπτυξη, υλοποίηση και βελτιστοποίηση των ενεργειών του Εμπορικού Τμήματος και του Τμήματος Μάρκετινγκ.

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:
Σχεδιασμός της Στρατηγικής Μάρκετινγκ της Ομάδας, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, διεξαγωγή έρευνας αγοράς , αξιολόγηση εκστρατειών μάρκετινγκ ή διαφημίσεων, συνεργασία με όλα τμήματα, εκτίμηση των απαιτήσεων για υπηρεσίες ή προϊόντα, αναφορά στον Γενικό Διευθυντή, υπεύθυνος για τον εντοπισμό πιθανών χορηγών, παρακολούθηση και διασφάλιση ότι οι υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ των χορηγών και του συλλόγου τηρούνται αυστηρά, προώθηση των προϊόντων της μπουτικ, άλλα καθήκοντα.

Προσόντα:
Πτυχίο Μάρκετινγκ, άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα), πέντε χρόνια τουλάχιστον εμπειρία στο χώρο του Marketing, εμπορική και επιχειρησιακή ανάπτυξη, ανάλυση αθλητικών τάσεων για ανάπτυξη στρατηγικών, αποτελεσματική συνεργασία με μια ομάδα ή τμήμα και η σαφής επικοινωνία σε όλη τη διαδικασία διαφήμισης και μάρκετινγκ, να εργάζεται υπό πίεση, άριστη γνώση TikTok, Instagram,Facebook, Twitter, καλή γνώση άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ικανότητα έγκαιρης παράδοσης αποτελεσμάτων και εργασιών.

** Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία.
** Άμεση πρόσληψη.
** Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους