Αγγελία

Η ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει άτομο για θέση Office Administrator.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο πανεπιστημίου με ειδικότητα στο Business Management.
  2. Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  4. Άριστη γνώση εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  5. Πτυχίο Sport Management θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο Infoaelfc@cytanet.com.cy, μέχρι 21/5/2021.