Ευχαριστίες

Ευχαριστίες στην εταιρεία «GPA Geo. Pavlides Automotive» για την παροχή μεταφορικού μέσου (mini van) για τις ανάγκες της «ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Βοήθειας και Αλληλεγγύης».

Συγχαίρουμε την εταιρεία «GPA Geo. Pavlides Automotive» για την μεγάλη προσφορά της και καλούμε όποιους άλλους επιθυμούν να βοηθήσουν όπως τηλεφωνήσουν στο 99383800.