Άλλο ένα καραβάνι αγάπης

Αναχωρεί αυτή την ώρα για την Λευκωσία άλλο ένα καραβάνι αγάπης, βοήθειας και αλληλεγγύης από την «Κίτρινη Γραμμή».

Σήμερα στέλνουμε πακέτα τροφίμων μαζί με την αγάπη μας σε Καλλιτέχνες. Η παράδοση θα γίνει στην είσοδο του ΡΙΚ.

Η «Κίτρινη Γραμμή» θα κάνει ενδιάμεση στάση στην Ταμασό για την παράδοση ακόμα 50 πακέτων τροφίμων.

Η «Κίτρινη Γραμμή Βοήθειας και Αλληλεγγύης» συνεχίζει να προσφέρει στους συνανθρώπους μας σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΕΠΑΚΥ και τον ηθοποιό Κώστα Βήχα.

Για οποιεσδήποτε εισφορές όλων των ειδών παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο της ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 99383800