Απολύμανση Προπονητικού Κέντρου

Ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες των ειδικών για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε  απολύμανση σε όλους τους χώρους του Προπονητικού Κέντρου.

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Ermones Pest Management για τις δωρεάν υπηρεσίες της

https://www.facebook.com/OfficialAELFC/videos/2431793193712246/