Κάμερες ανάλυσης προπονήσεων

Τοποθετήθηκαν σήμερα από την εταιρεία ”Krypto Security” την οποία και ευχαριστούμε για την διαχρονική συνεργασία, οι κάμερες ανάλυσης προπονήσεων.

Στηρίζουμε αυτούς που μας στηρίζουν.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια Λτδ