Μια μέρα στις Πλάτρες μέσα απ’ τα μάτια του Αρχηγού Μ. Νικολάου