Το ΚΕΠΑΚΥ δίπλα στο συνάνθρωπο με Βοηθήματα Σπουδών!

Το ΚΕΠΑΚΥ όπως πάντα δίπλα στο συνάνθρωπο προσφέροντας Βοηθήματα Σπουδών! Το βοήθημα είναι χρονιαίο και χορηγείται σε φοιτητές που οι κοινωνικές ή/και οικονομικές συνθήκες διαβίωσής τους το επιβάλλουν, με στόχο την απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης.

Brochure-cover

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.sofocleousfoundation.org, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 2016.

Η επιτροπή του ιδρύματος θα αποφασίσει το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 2016 μετά από την αξιολόγηση της αίτησης του ενδιαφερομένου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 25 849129.

“Ενώνουμε τα χέρια, χτίζουμε χαρά!”

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 155, Proteas House , 6ος όροφος, 3026 Λεμεσός Κύπρος
Τ.Κ.: 58159, 3731 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: +357-25 849000/ 25 849128
φαξ: +357 25 849100
info@sofocleousfoundation.org
www.sofocleousfoundation.org