Εμπάργκο τέλος

Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι η ΑΕΛ έχει συμμορφωθεί με απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ και ως εκτούτου, η ποινή απαγόρευσης μεταγγραφών και / ή της εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών στη δύναμη της που της είχε επιβληθεί, δεν υφίσταται.