ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Η Επιτροπή των Αναπτυξιακών τμημάτων και Ακαδημιών του τμήματος πετόσφαιρας της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ζητά την συνεργασία προπονητών πετοσφαίρισης για τα αναπτυξιακά της τμήματα και για την Ακαδημία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να τηρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
1) Να κατέχουν έγκυρο δίπλωμα προπονητικής.
2) Να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών
3) Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
4) Να είναι ικανοί να δουλέψουν με κορίτσια νεαρής ηλικίας

Θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν υποψήφιοι που:
• Έχουν προϋπηρεσία σε ακαδημίες
• Έχουν πτυχίο φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη.
Η Επιτροπή Αναπτυξιακών και Ακαδημίας ΑΕΛ πετόσφαιρα, δεν είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί με οποιοδήποτε προπονητή τηρεί τα πιο πάνω προσόντα.

Οι αιτήσεις να σταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση Ελευθερίας 16, 3042, Λεμεσός και να απευθύνονται στην ΑΕΛ Volley ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aelvolley.com, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 15/07/2016, η ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα, 99636487 Κ. Κώστα Κωνσταντίνου και 99645416 Κ. Κυριάκο Κυπριανού.